Servis- prijava kvara/ poručivanje rezervnih delova

Ovlašćen servis SAMO za aparate Colossus Technology i Mächtig Tools

PROCEDURA PRIJAVE KVARA

Nakon što popunite sva polja sa leve strane i pošaljete prijavu kvara, ovlašćeni servis će zaprimiti Vašu poruku i izdati nalog kod kurirske službe D-express da Vam se aparat preuzme i transportuje do ovlašćenog servisa.
Molim Vas da ispoštujete dole navedena objašnjenja za slanje pošiljki putem kurirske službe.
Ukoliko se interesujete za kupovinu rezervnog dela, ovlašćeni servis će Vam ponuditi cenu a po Vašem odobrenju, deo poslati na kućnu adresu pouzećem.

VEOMA VAŽNO!

Apart mora biti upakovan u kutiju ( preporučljivo u originalnu ambalažu), zaštićen svim stiroporima ili na drugi način da se ne bi oštetio u transportu!!!
Ovlašćeni servis ne preuzima odgovornost za artikle oštećene u transportu koji nisu adekvatno upakovani!!!

USLOVI GARANCIJE

Artikli koji su u zakonskom garantnom roku i kvar nije posledica rukovanja od strane korisnika ( skrivena mana)
Artikli koji su fizički oštećeni ne podležu besplatnoj garanciji i besplatnom transportu
Artikli kod kojih se ustanovi nepravilna upotreba od strane korisnika ne podležu besplatnoj garanciji
Usisivači kod kojih se ne čisti filter ne podležu zakonskoj garanciji

Lomovi plastičnih delova aparata NE PODLEŽU BESPLATNOJ GARANCIJI

Odgovornost pošiljaoca

Član 84

Pošiljalac je dužan da na poštanskoj pošiljci pravilno i jasno označi naziv, odnosno ime i prezime primaoca i tačnu adresu primaoca.

Pošiljalac je dužan da na poštanskoj pošiljci pravilno i jasno označi naziv, odnosno svoje ime i prezime i tačnu adresu.

Ukoliko poštanska pošiljka ne sadrži podatke iz st. 1. i 2. ovog člana, poštanski operator, odnosno zaposleni na prijemu pošiljaka, dužan je da zahteva od korisnika da otkloni uočene nedostatke u adresovanju, a ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa zahtevom, dužan je da odbije prijem takve pošiljke.

Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje poštanske pošiljke na način kojim se štiti sadržina te pošiljke, druge pošiljke, zaposleni koji rukuju pošiljkom, kao i oprema i sredstva koja se koriste pri rukovanju sa pošiljkom.

Pošiljalac je odgovoran za unutrašnje i spoljašnje pakovanje poštanskih pošiljaka.

USLOVI GARANCIJE

Sledeći artikli mogu biti predmet besplatne garancije:

Artikli koji su u zakonskom garantnom roku i kvar nije posledica pogrešnog rukovanja od strane korisnika ( skrivena mana)

Na ove artikle se primenjuje član 52. zakona o zaštiti potrošača

Uslovi kada se besplatna garancija ne uvažava:

Artikli koji su fizički oštećeni ne podležu besplatnoj garanciji i besplatnom transportu
Artikli kod kojih se ustanovi nepravilna upotreba od strane korisnika ne podležu besplatnoj garanciji
Usisivači kod kojih se ne čisti filter ne podležu zakonskoj garanciji
Lomovi plastičnih delova aparata ne podležu besplatnoj garanciji
Fizička oštećenja koja su direktna posledica žuljanja ne podležu besplatnoj garanciji
Potrošni materijal ne spada u besplatnu garanciju: krpe, nastavci, metlice, filteri, kese , itd
Svi artikli koji ne podležu besplatnoj garanciji ( uključujuću neopravdano poslate ispravne artikle) će biti vraćeni kupcu uz naplatu troška poštarine