PODACI O TRGOVCU

Naziv : ZOM-IMPEX DOO ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT

PIB :100839911

MBR : 08671567

Šifra pretežne
delatnosti : 4643-trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Sedište : Vuka Karadžića 8

Mesto : Subotica

Adresa Ogranka: Somborski put bb, industrijska zona

Mesto : Subotica

Kontakt tel: 024/522-222

Web adresa: www.misterm.rs

KAKO KUPITI?

Mister M sindikalna prodaja se bavi prodajom artikala na odloženo plaćanje putem mesečnih rata. Prodaja se realizuje putem administrativne zabrane na mesečna primanja zaposlenih ili na mesečnu penzijsku naknadu.

Pozovite našu administrativnu podršku na broj telefona 024/522-222 za više informacija o načinu kupovine.

Da biste mogli da kupite artikle na jednake mesečne rate u trajanju od 6 ili 12 meseci potrebno je da budete redovnom radnom odnosu ili da ste penzioner.

Artikle možete da kupite i jednokratno, tj. plaćanjem pouzećem pozivom na broj telefona 024/522-222.

Detaljnije informacije o uslovima kupovine možete da potražite u delovima Uslovi kupovine.

 

SLOBODNO NAS NAZOVITE I POKUŠAĆEMO DA VAM ODGOVORIMO NA SVA PITANJA:


 

Sindikalna prodaja MISTER M i prodaja na mesečne rate 024/522-222

Internet prodaja, maloprodaja, plaćanje jednokratno tj. pouzećem prilikom preuzimanja porudžbine 024/522-222


 

Radno vreme:

PONEDELJAK-PETAK 08:00-16:00

 

Gde se nalazimo?

Mister M sindikalna prodaja se nalazi u Subotici, Somborski put bb / 13. Nova 14 (Industrijska zona Mali Bajmok).

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024/522-222.

DOKUMENTI ZA ŠTAMPANJE

Dokumenti za štampanje
Cene proizvoda prikazane u ratama su informativnog karaktera i primenjuju se u skladu sa uslovima kupovine na rate.

Prodaja se vrši preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE!
POTREBNI DOKUMENTI:

ADMINISTRATIVNA ZABRANA – PENZIONERI – (kliknuti za preuzimanje dokumenta)
ADMINISTRATIVNA ZABRANA – ZAPOSLENI – (kliknuti za preuzimanje dokumenta)
MENIČNO OVLAŠĆENJE – (kliknuti za preuzimanje dokumenta)
ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI – (kliknuti za preuzimanje dokumenta
MENICE
ZAHTEV O REGISTRACIJI MENICE koji može da se zatraži u banci pri izdavanju menice.
FOTOKOPIJA LIČNE KARTE – fotokopija lične karte ili u slučaju posedovanja čipovane lične karte izvod iz čitača.
POTVRDA O STALNOM ZAPOSLENJU
Menično ovlašćenje, menice i zahtev o registraciji menice je potrebno za iznose preko 20.000,00 RSD !

Preuzete dokumente je potrebno štampati u 2 (dva) primerka.
Popuniti potrebna polja i potom kontaktirati službu prodaje za dalja uputstva.
Najmanji iznos kupovine na rate je 2000 dinara.
Iznos do 10000 dinara na 6 rata.
Iznos preko 10000 dinara na 12 rata.
Rate su fiksne bez učešća i kamate.
Robu mogu kupovati svi zaposleni u stalnom radnom odnosu koji su kreditno sposobni (potvrda) i penzioneri.
Postoji mogućnost telefonske porudžbine.
Administrativne zabrane se šalju putem pošte na overu.
Roba se šalje na kućnu adresu kupca (bez naplate poštarine) tek nakon overene dokumentacije koja se vrati u Zom-Impex doo, ogranak Mister M, i nakon provere u firmi ukoliko se radi o zaposlenom licu.

Za sve dodatne informacije pozovite 024/522-222

GARANCIJE, REKLAMACIJE, SERVIS

GARANCIJE / REKLAMACIJE / SERVIS

Poštovani kupci,
Ukoliko ste kupili bilo koji uredjaj iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da vam pomogne.
Oko rešavanja tehničkih problema može vam pomoći naša tehnička podrška na tom broju radnim danima 8-16h.

Garancije

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda  garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Colossus garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:


1) DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sledeće:
a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštećenju koji moraju da potpišu i kupac i kurir. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite kvar ili bilo koju drugu nedoslednost, Vaša reklamacija neće biti uvažena;
b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako sto cete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i vasim kontaktom.

2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste uređaj kupili i gde ga možete reklamirati, ili neki od naših servisa. Ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirate naše call centra koji se nalaze na našoj stranici i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostave ga našoj službi reklamacija. Kao kupac imate pravo da uređaj reklamirate i direktno u ovl.servisu (podatak ko je ovl.servis za Vašu robu možete naći u nastavku ove stranice).

3) Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko vam uredjaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uredjaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Servisiranje i povrat novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode..

Prodavnica MISTER M zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju;
b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)
c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;
d) posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve našeg call centra,

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u servis ili kontaktirati naš call centar koji će uputiti kurira na vašu adresu da preuzme neispravnu robu. U roku od 8 od dana reklamiranja uređaja u našoj maloprodaji i servisu ili dana kada je uređaj isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

Kako rešiti i skratiti vreme rešavanja reklamacije?

Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije.

Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti uređaj. Budite što detaljniji u opisu.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca.
U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku . Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.

Po članu 52  zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti Preuzeti ovde